Snížení energetické náročnosti - zvýšení účinnosti technologických procesů OPŽP - Gastrotechnologie

27. září 2022 08.31

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci v souladu s programem Snížení energetické náročnosti, zvýšení účinnosti technologických procesů OPŽP v rámci provozu kuchyně.

V rámci podpory operačního programu pro životní prostředí pro Vás zpracujeme projektovou dokumentaci na získání dotace na obnovu případně pořízení gastrotechnologie.

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).

 

Gastro projekt

 

Dotace je určena pro:

  • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
  • obce, ÚSC, Kraje, Dobrovolné svazky obcí
  • organizační složky státu

V současné době moderní úsporné technologie pro profesionální kuchyně získávají na významu vzhledem k dramatickému růstu cen energií. Proto je vhodné se zabývat úsporami pořízením moderních kuchyňských technologií, které šetří nejen čas personálu, významně zlepšují i technologický a organizační proces přípravy jídel v profesionální kuchyni, ale zejména šetří elektrickou energii.

V jakých oblastech lze významně uspořit elektrickou energii?

Konvektomaty

Kvalitní konvektomaty jsou dobře zaizolované, vyrobené z kvalitních a efektivních komponent. Designové provedení motoru a vrtulí je efektivnější než u levných konvektomatů. Pokročilejší modely konvektomatů umožňují vaření přes noc na nízkou teplotu a za levnější tarif elektrické energie.

Chladničky a mrazničky

Chladničky a mrazničky jsou v provozu neustále. Po celý rok odebírají elektrickou energii a i velmi drobné rozdíly ve spotřebě se za celý rok nasčítají. Při jednoduchém výpočtu zjistíte, že cenový rozdíl mezi levnou chladničkou z Číny a chladničkou Liebherr nebo celonerezovou chladničkou Rilling se srovná během jednoho roku jen na spotřebě elektrické energie. 

Multifunkční pánve

Multifunkční varné pánve slouží v kuchyni pro široké spektrum tepelných úprav. Zpravidla využívají moderní systém topných těles. Varné multifunkce zpravidla disponují vysokým příkonem tak, aby ohřály surovinu za velmi krátkou dobu. Varné multifunkce také disponují certifikací pro bezobslužné noční vaření za sníženou sazbu elektrické energie.

Varné kotle

Pokročilé rychlovarné kotle s inovativním systémem topení dokážou uvařit stejný objem suroviny za poloviční dobu a s příkonem o 35 % nižším než klasické varné kotle s duplikátorem

Indukční sporáky

Indukční sporáky disponují více jak 90 % procentní účinností přenosu elektrické energie na tepelnou energii. Oproti klasickým plynovým sporákům, kde z kalorimetrické rovnice vychází účinnost v rozmezí mezi 40 %-60 % vychází úspora na více jak 40 %. Druhotná úspora indukčního sporáku oproti plynovému sporáku pak vychází na provozu vzduchotechnického systému, kde není nutné přesně vyrovnávat tlak v místnosti, odtahovat spaliny a odvádět technologické teplo. Ještě větší rozdíl v účinnosti pak vychází mezi indukčním sporákem a elektrickým sporákem s litinovými plotýnkami, kde je účinnost převodu elektrické energie na tepelnou nižší jak 30 %. U indukčního sporáku s 6kW plotnou platí, že ohřev počet litrů vody odpovídá odpovídajícímu množství minut (20 litrů vody za 20minut).     

Myčky nádobí

Myčky nádobí jsou v klasických provozech zapnuté minimálně 4 hodiny. Často i celý den. Pokročilejší myčky na nádobí disponují rekuperací tepla. Teplo z horké odpadní vody se využívá k ohřevu čerstvé vody na mytí nádobí. Horká zbytková pára je odváděna zpět do myčky a pomocí ní se ohřívá voda na další mycí cyklus. Zároveň platí, že podstolové a průchozí myčky s rekuperací nevyžadují odtah par do vzduchotechnického systému. Běžná podstolová myčka na nádobí disponuje příkonem 5kW. Průchozí myčka pak příkonem 15kW a více.  

 

Máte zájem o vypracování energeticky úsporné profesionální kuchyně? Chcete se dozvědět o moderních úsporných zařízeních do gastro provozu? Neváhejte nás kontaktovat: info@gastroform.cz, tel: 603 821 268

 

 

 

  • Nerezový nábytek - Nerezový nábytek pro gastro provozy - pracovní stoly, dřezy, mycí stoly, nerezové regály
  • Cloud hosting pro firmy - Doporučujeme cloud hosting na serveru v datacentru MasterDC