Indukční vařiče | Profesionální indukční varné systémy

Princip fungování indukce - jak funguje indukční vařič?

Co to znamená vařit pomocí indukce?  

Při vaření pomocí indukce se na rozdíl od konvenčních způsobů vaření teplo vytváří přímo ve dnu varné nádoby. Sklokeramická deska slouží pouze jako plocha k postavení hrnce, nikoli k přenosu tepla. Generátor (měnič) převádí proud ze sítě o frekvenci 50 Hz na vysokofrekvenční proud o asi 25000 Hz.  Vysokofrekvenční proud vytváří v měděné cívce, tak zvaném induktoru, střídavé magnetické pole. To ovlivňuje pohyb elektronů ve feromagnetickém dnu hrnce, které se tak zahřívá. 

Znázornění principu vaření na indukčním vařiči

Princip indukčního vaření

Konstrukční schéma indukčního vařiče

Konstrukční schéma

Jestliže chcete vyzkoušet,  zda jsou vaše hrnce a pánve vhodné pro indukční vaření, přiložte ke dnu nádoby magnet. Pokud se magnet přichytí, znamená to, že je dno z materiálu, který se hodí k indukčnímu ohřevu.  
 
Důležité: nádobí je na indukčních vařičích třeba považovat za součást celého varného systému stejně jako třeba pneumatiky u auta. Některé laciné hrnce a pánve jsou sice magnetické, ale s indukčními varnými systémy fungují pouze do určité míry. Kontinuální zvyšování výkonu, maximální výkon a udržování teploty jsou možné často jen omezeně.  K indukčnímu vařiči je proto důležité zvolit dostatečně kvalitní pánev.
 
Všechny hrnce a pánve v našem sortimentu jsou konstruovány pro možnosti našich profesionálních varných systémů a pracují ve všech funkcích optimálně.


Výhody indukčního vaření. 

 
1. ÚSPORA ENERGIE - Pokud postavíme menší hrnec na velké varné pole, nedojde k žádným ztrátám energie, protože teplo se vytváří pouze ve dnu nádoby. Pokud na varném poli nestojí žádná nádoba, indukce se automaticky vypne a výkon vařiče klesne na pohotovostní režim s minimální spotřebou energie.  

2. RYCHLOST - Odpadá předehřívání varného pole, protože se teplo vytváří ve dnu nádoby. Obsah se začne vařit dokonce rychleji, než na plynovém hořáku.

3.PRACOVNÍ PODMÍNKY - Prakticky neexistuje riziko popálení, protože varné pole není horké, zahřívá se pouze nepřímo teplem ze dna hrnce. Vyzařování tepla, které představuje často vysokou termickou zátěž pro kuchaře, je redukováno na minimum. Nastavení výkonu s přesností na procento umožňuje zjednodušit některé postupy, například odpadá vaření ve vodní lázni, a zabraňuje připalování a rozváření pokrmů. 
 
Výrobci nádobí a vařičů označují tyto indukční varné systémy jako třetí generaci spotřebičů a pronikají na trh s nově vyvinutými modely. Indukční sporáky a vařiče musí mít certifikáty o přezkoušení odstínění, technické bezpečnosti a zpětného vlivu na síť. 

Druhy indukčních cívek 

indukce indukční vařiče

Kruhové cívky se používají do malých, středních a velkých varných ploch. 
Díky těsnému navinutí měděného drátu velice výkonné a použitelné se všemi druhy nádobí určeného pro indukční vaření. Zvláště rychlé jsou tyto cívky při ohřívání velkých množství tekutiny (například polévky atd.). Cívka je schopna rozeznat indukční hrnec od průměru 120 mm výše. Ve středu cívky je umístěno čidlo, sledující teplotu  ve dnu hrnce během vaření, které chrání prázdný hrnec před přehřátím a poškozením. 

Čtvercové cívky s jedním středem se používají do malých, středních a velkých varných ploch. 
Díky těsnému navinutí měděného drátu velice výkonné a použitelné se všemi druhy nádobí určeného pro indukční vaření. Zvláště rychlé jsou tyto cívky při ohřívání velkých množství tekutiny (například polévky atd.). Cívka je schopna rozeznat indukční hrnec od průměru 120 mm výše. Ve středu cívky je umístěno čidlo, sledující teplotu  ve dnu hrnce během vaření, které chrání prázdný hrnec před přehřátím a poškozením.
  
Čtvercové cívky  se dvěma středy  se používají pro střední a velké varné plochy. Jsou použitelné se všemi druhy nádobí určeného pro indukční vaření. Křivka výkonu je méně strmá než  u kruhových cívek a čtvercových cívek a tyto cívky jsou vhodné pro pole, kde se počítá se současným  využitím více menších nádob.. Tyto nádoby musí mít průměr minimálně 120 mm, aby je cívka rozpoznala. Ve středu cívky je umístěno čidlo, sledující teplotu ve dnu hrnce během vaření, které chrání prázdný hrnec před přehřátím a poškozením. Při práci s více nádobami doporučujeme rozšíření ochrany nádob na pět čidel. Umožňuje to ochranu nádoby i mimo střed cívky. 

Čtvercové cívky sauteuse se používají pro velké varné plochy. Jsou použitelné se všemi druhy nádobí určeného pro indukční vaření. Křivka výkonu je méně strmá než  u kruhových cívek a čtvercových cívek a tyto cívky jsou vhodné pro pole, kde se počítá se současným  využitím více menších nádob.. Tyto nádoby musí mít průměr minimálně 120 mm, aby je cívka rozpoznala. Tyto cívky jsou z výroby vždy vybaveny pěti čidly, aby była zajištěna ochrana nádob na celé varné ploše. Tato čidla  sledují teplotu ve dnu  hrnce během vaření a chrání prázdný hrnec před přehřátím a poškozením. 

Kruhové cívky pro wok se používají do malých, středních a velkých varných ploch. 
Díky těsnému navinutí měděného drátu velice výkonné a použitelné se všemi druhy nádobí určeného pro indukční vaření.  Jejich průměr  musí bezpodmínečně odpovídat přesně průměru woku, pouze tehdy je zajištěna bezchybná funkce. Ve středu cívky je umístěno čidlo, které sleduje teplotu  ve woku a chrání jej před přehřátím.