Konvektomaty: Komunikační rozhraní a analýza HACCP

Komunikační rozhraní Retigo Vision

Virtuální komunikace je v dnešním světě samozřejmostí. Možnostem se meze nekladou a to samé platí i pro konvektomaty RETIGO VISION. Stroje je nejen možné připojit pomocí LAN spojení (konektor RJ45) k počítači nebo počítačové síti, ale disponují i USB konektorem pro použití např. flash disku. Díky těmto skutečnostem je možné:

 • Přidělit konvektomatu vlastní IP adresu
 • Připojit se přes internetový prohlížeč k libovolně vzdálenému konvektomatu
 • Nahrávání a stahování programů, receptů, obrázků a melodií přes USB nebo počítačovou síť
 • Stahování a zobrazení dat HACCP
 • Vstup do servisního menu i ze vzdáleného počítače (pouze přes PIN kód)
 • Aktualizace ovládacího softwaru
 • Ovládání konvektomatu ze vzdáleného počítače
 • Možnost zobrazení chybových hlášení

HACCP

Analýza HACCP

HACCP je zkratka anglického názvu Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), která se ve světě, ale i u nás používá pro systém preventivních opatření sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Software firmy Retigo Vám nabízí:

 • Stahování, prohlížení a archivace dat
 • Tisk protokolu o průběhu tepelné úpravy, tisk grafů
 • Jednoduchou a rychlou tvorbu programů
 • Zobrazení dat HACCP přímo na displeji ovládacího panelu konvektomatu


Data HACCP (teplota prostoru, teplota v jádře pokrmu, zvolený režim, doplňkové funkce, ale také jakékoliv události, jako je otevření a zavření dveří, změna režimu, změna nastavených teplot, výpadek elektrického napájení, apod.) se zcela automaticky ukládají do paměti ovládací elektroniky každého zařízení (kapacita paměti je až 160 hodin vaření) a lze z nich vytvořit přehlednou tabulku nebo graf.