Zavolejte mi

Chcete se domluvit? Nechte nam svůj kontakt se vzkazem a my vám zavoláme.
Nemůžete přečíst? Obrázek s kontrolním kódem, pokud ho nemůžete přečíst, použijte odkaz výše.

Právní doložka

Informace o ochraně osobních údajů a ochraně autorského díla firmy GASTROFORM, s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Veškeré materiály publikované na našich webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované jako "informace pro tisk".

Je výslovně zakázáno kopírovat z webových stránek firmy GASTROFORM jakékoliv obrázky a texty. Porušování tohoto bude v průběhu vyhledáváno specializovanými nástroji na odhalování kopírování textů a obrázků z webových stránek. Od viníků pak bude požadována písemná omluva a finanční kompenzace.

Odpovědnost

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Informace uvedené na našich webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel.

Politika hypertextových odkazů na webové servery

Tento server může uvádět hypertextové odkazy na jiná místa či webové servery na internetu. Tyto hypertextové odkazy vedou na webové servery zveřejňované nebo provozované třetími stranami, které nejsou nijak přidruženy ani žádným způsobem spojeny se společností GASTROFORM, která provozuje tento webový server. Na náš webový server byly přidány za účelem zjednodušení vašeho přístupu a jsou prezentovány pouze pro vaši informaci. Snažíme se, abychom vybírali pouze seriózní webové servery a informační zdroje. Nicméně uvedení hypertextových odkazů na externí webový server nebo stránku nelze považovat za to, že naše firma potvrzuje, doporučuje, schvaluje, zaručuje nebo představuje jakékoli třetí strany nebo služby/produkty, které nabízejí na svých webových serverech, nebo že s takovými třetími stranami a webovými servery jakkoli spolupracuje, neuvádí-li GASTROFORM jinak.

Nicméně, neuvádí-li GASTROFORM jinak, poskytováním hypertextových odkazů na externích webových serverech a webových stránkách GASTROFORM nemusí potvrzovat, doporučovat, schvalovat, zaručovat nebo představovat jakékoliv třetí strany nebo služby/produkty, které tyto strany poskytují na svých webových serverech nebo GASTROFORM žádným způsobem nespolupracuje s těmito třetími stranami a webovými servery.

V žádném případě neodpovídáme za obsah jakéhokoli propojeného webového serveru nebo stránky. Tyto odkazy používáte na vlastní riziko a GASTROFORM nenese odpovědnost za žádnou škodu či ztrátu utrpěnou nebo způsobenou použitím takového odkazu nebo v souvislosti s ním. GASTROFORM není stranou žádného smluvního ujednání, uzavřeného s jakýmkoli poskytovatelem externích webových serverů, není-li naší firmou výslovně uvedeno nebo schváleno jinak.

Jakékoli odkazy na webové servery, které obsahují software ke stažení, jsou uváděny pouze pro zjednodušení vašeho přístupu. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli potíže, které mohou nastat při  stahování softwaru, ani za jakékoli důsledky takového stahování. Pamatujte si prosím, že používání jakéhokoli softwaru staženého z internetu se může řídit licenční dohodou a neplnění podmínek takové licenční dohody může vést k porušení práv duševního vlastnictví příslušného dodavatele softwaru, za které neneseme žádnou odpovědnost.

Dbejte prosím skutečnosti, že klepnete-li na odkaz a opustíte náš webový server, budete se řídit podmínkami používání a ochrany soukromí webového serveru, který se chystáte navštívit.

  • Dezinfekce - Dezinfekce na ruce, bezoplachová dezinfekce na povrchy a dezinfekční mýdlo
  • Nerezový nábytek - Nerezový nábytek pro gastro provozy - pracovní stoly, dřezy, mycí stoly, nerezové regály