Hlavní zásady udržování hygieny v profesionální kuchyni

20. únor 2023 09.31

Správná hygiena v profesionální kuchyni je klíčová pro prevenci přenosu nemocí a zdravotních problémů u zákazníků a zaměstnanců. Některé z hlavních zásad udržování hygieny v profesionální kuchyni jsou:

gastro hygiena

  1. Mytí rukou: Zaměstnanci by měli pravidelně mýt ruce s teplou vodou a mýdlem po každém kontaktu s potravinami nebo povrchem, který může být kontaminovaný.
  2. Skladování potravin: Potraviny by měly být skladovány v čistých a správně označených kontejnerech nebo chladících zařízeních. Pokud jsou potraviny ponechány při pokojové teplotě po delší dobu, mohou být kontaminovány.
  3. Čištění a dezinfekce: Všechny povrchy, náčiní a zařízení používané při přípravě jídla by měly být pravidelně čištěny a dezinfikovány. To zahrnuje stoly, nože, prkna, hrnce, pánve a další.
  4. Správná teplota: Potraviny by měly být skladovány při správných teplotách, aby se minimalizoval riziko růstu bakterií. Zaměstnanci by měli být obeznámeni s tím, jaké teploty jsou vhodné pro různé druhy potravin.
  5. Osobní hygiena: Zaměstnanci by měli dodržovat hygienické normy, včetně nošení vhodné pracovní oděvy a ochranných pomůcek, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
  6. Oddělení surových a hotových jídel: Surová jídla by měla být oddělena od hotových jídel, aby se minimalizoval riziko kontaminace.
  7. Pravidelná školení: Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin, aby se minimalizovalo riziko přenosu nemocí a zdravotních problémů v profesionální kuchyni.